AKTUALITY ZUŠ


JESENNÝ KONCERT 24/10/2019

 PLATBY ŠKOLNÉHO A ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ZUŠ 2019/2020


MARTIN RUMAN (VIOLA) A KOMT

7/11/2019

 


PRIMÁTOR MESTA OCENIL ŽIAKOV ZUŠ

 


BULLETIN 70 ROKOV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 


ABSOLVENTSKÉ TABLÁ

 


ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2018/2019