AKTUALITY ZUŠ


PRÍĎTE SO SVOJIMI ŠIKOVNÝMI DEŤMI NA DODATOČNÉ TALENTOVKY VO ŠTVRTOK 5/9/2019

 


ZÁPIS ŽIAKOV DO ZUŠ 2/9/2019

 


PRIMÁTOR MESTA OCENIL ŽIAKOV ZUŠ

 


BULLETIN 70 ROKOV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 


ABSOLVENTSKÉ TABLÁ

 


ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2018/2019

 


PRIJÍMAČKY 2019/2020

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka do ZUŠ Karola Pádivého sa bude vydávať len zákonnému zástupcovi žiaka v dňoch 10.6.2019 a 11.6.2019 v čase od 14.00 – 18.00 hodiny na l. poschodí v miestnosti č. 33.
Informácie o prijatí žiaka telefonicky nepodávame.
Nástup prijatých žiakov do školy je 2. septembra 2019. Zápis bude prebiehať v čase od 9.00-15.00 hod. v budove ZUŠ Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín.
Pri nástupe je potrebné preukázat‘ sa triednemu učiteľovi Rozhodnutím o prijatí žiaka.
V prípade, že žiak nemôže z vážnych dôvodov nastúpiť na štúdium v ZUŠ Karola Pádivého, žiadame túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 23. augusta 2019 riaditeľstvu školy.
Ďakujeme za pochopenie.
Riaditeľstvo ZUŠ Karola Pádivého Trenčín