Naši najlepší žiaci 2016/2017

Na konci školského roka 2016/2017 sme ocenili najlepších žiakov našej školy.

Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a ďakujeme za pomoc a podporu pri organizovaní školských aktivít.