Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale 20-22/9/2017

V dňoch 20. až 24. septembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 14. ročník Svetového cimbalového kongresu, na ktorom sa zúčastnili umelci z 24-och krajín takmer z celého sveta. V rámci kongresu prebiehala aj Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ, ktorú každoročne organizuje ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.
Okrem úžasných zážitkov (od množstva cimbalových virtuózov až po vystúpenie Lúčnice na otváracom koncerte, prípadne premiéry skladby napísanej pre 10 cimbalov), ktoré mali možnosť zažiť aj žiaci ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, sa “našim“ dvom cimbalistkám podarilo aj pekné umiestnenie v súťaži.
Pod pedagogickým vedením p.učiteľa Andreja Staňa získala Lucia Holá v prvej kategórii strieborné pásmoHana Scheerová získala v druhej kategórii zlaté pásmo. Okrem týchto dvoch žiačok, ktoré sa prezentovali pekným výkonom, sa ako pozorovatelia zúčastnili súťaže a kongresu aj viacerí žiaci našej školy.