Laura STROPKOVÁ

K výrazne talentovaným žiakom výtvarného odboru našej školy patrí aj 13-ročná  Laura Stropková.

Po absolvovaní ZŠ chce pokračovať v štúdiu v Strednej umeleckej škole v Trenčíne a potom  na VŠVU  odbor architektúry.

„Ak pôjdem cestou architektúry, výtvarnú tvorbu si určite ponechám ako hobby, lebo cítim, že to je to, čím žijem, čo ma baví najviac, ale mám obavy, že pri súčasnej konkurencii by som prenikla  len ako ozaj výnimočný talent“, skromne uvažuje Laura.

Nevie, či je to „štýl“, ale má rada fantasy, lebo jej poskytuje veľký priestor zhmotňovať jej predstavy.

Kultúrne stredisko v Hornom Srní jej poskytlo možnosť vystaviť časť vlastnej tvorby počas stretnutia regionálnych tvorcov poézie a prózy a tak možno povedať, že Laura mala svoju prvú samostatnú výstavu.