Medzinárodné detské výtvarné Lidice 2017

V 45. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Medzinárodné detské výtvarné Lidice 2017 medzinárodná porota hodnotila 25690 prác detí z 83 štátov celého sveta a ocenila 434 autorov. Slovensko okrem iných škôl reprezentovala aj ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.

Z triedy Mgr. Jozefa Švikruhu získali  PLAKETU a DIPLOM
Patrik Švajda (8 rokov) a Eliška Kubániková (7 rokov) získala DIPLOM a ČESTNÉ UZNANIE.
Ocenenia  žiakom odovzdala veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lívia Klausová v júni 2017 v Bratislave.