Ocenenie v umeleckom prednese XXI. ročníka Timravina studnička

Naša úspešná recitátorka Aneta Kolníková, žiačka LDO, získala 2. miesto v regionálnej súťaži TIMRAVINA STUDNIČKA.

Je to prednes pôvodnej slovenskej prózy, ktorý má podnietiť hlbšie poznávanie a objavovanie krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Jedná sa o jedinú súťaž na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza.

Do ďalších úspechov jej prajeme veľa šťastia a inšpirácie.