XII. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja

 


Vyhlasovateľ súťaže:
ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Organizátor súťaže: 
ZUŠ Karola Pádivého Trenčín
RZ pri ZUŠ
Mesto Trenčín

Termín a miesto konania: 
3. apríl 2020, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Súťažný poriadok:
1. kategória – rok narodenia 2008 a mladší – repertoár do 5 min.
2. kategória – rok narodenia 2007/2006 – repertoár do 8 min.
3. kategória – rok narodenia 2005/2004 – repertoár do 10 min.
4. kategória – rok narodenia 2003 a starší – repertoár do 12 min.

Účastníci súťažia v jednom kole s dvomi skladbami rôzneho štýlového obdobia.

Povinná skladba:
1. kategória – klasicizmus
2. kategória – barok
3. kategória – romantizmus
4. kategória – 20. alebo 21. storočie

Súťažiaci budú ocenení zlatým, strieborným a bronzovým pásmom podľa počtu dosiahnutých bodov.

Organizačné pokyny:
Dodáme dodatočne (február 2020).

Termín odoslania prihlášok: 
Poštou do 14. 2. 2020 na adresu:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
Nám. SNP 2
911 89 Trenčín

Elektronicky: lenka.sopoligova@yahoo.com

Kontakt:
0911 778 980 – Lenka Sijková Sopoligová
e-mail: lenka.sopoligova@yahoo.com

Účastnícky poplatok:
Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, pozorovateľ) uhradí do 14. 2. 2020 účastnícky poplatok 11,- € na číslo účtu SK 82 5600 0000 0006 0988 0001 (v poplatku je zahrnutý obed).
Cestovné náklady si hradí účastník sám.

Prajeme veľa chuti a úspechov pri príprave na súťaž!

 

PRIHLÁŠKA