XI. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja

Časový harmonogram súťaže:

7:45 – 8:30           prezentácia účastníkov
8:45 – 9:00           zahájenie súťaže
9:00 – 10:45        I. kategória
11:00 – 12:00     II. kategória
12:00 – 13:00     obed
13:00 – 14:00     III. kategória
14:00 – 16:30     IV. kategória
16:45                        vyhlásenie výsledkov
17:00                       predpokladaný koniec súťaže


Vyhlasovateľ súťaže:
ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Organizátor súťaže: 
ZUŠ Karola Pádivého Trenčín
RZ pri ZUŠ
Mesto Trenčín

Termín a miesto konania: 
23. marec 2018, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Súťažný poriadok:
1. kategória – rok narodenia 2006 a mladší – repertoár do 5 min.
2. kategória – rok narodenia 2005/2004 – repertoár do 8 min.
3. kategória – rok narodenia 2003/2002 – repertoár do 10 min.
4. kategória – rok narodenia 2001 a starší – repertoár do 12 min.

Účastníci súťažia v jednom kole s dvomi skladbami rôzneho štýlového obdobia.

Povinná skladba:
1. kategória – klasicizmus
2. kategória – barok
3. kategória – 20. alebo 21. storočie
4. kategória – romantizmus

Organizačné pokyny:
Dodáme dodatočne (február 2018).

Termín odoslania prihlášok: 
Do 15. 2. 2018 na adresu:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
Nám. SNP 2
911 89 Trenčín
alebo
sekretariat@zustrencin.sk

Kontakt:
032 743 55 21 – sekretariát ZUŠ
0903 730 124 – p. Milica Ilčíková
e-mail: sekretariat@zustrencin.sk

Účastnícky poplatok:
Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, pozorovateľ) uhradí do 15. 2. 2018 účastnícky poplatok 11,- € na číslo účtu SK 82 5600 0000 0006 0988 0001 (v poplatku je zahrnutý obed).
Cestovné náklady si hradí účastník sám.

Prajeme veľa chuti a úspechov pri príprave na súťaž!

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE