Vianočné posolstvo

Nedeľné popoludnie 3.12.2017 patrilo literárno-poetickému pásmu v OZC Južanka.

Naši žiaci krásnymi básničkami prispeli k tomu, aby aj v náhodných okoloidúcich zanechali ideu vianočného posolstva. Predvianočnú atmosféru Vám svojím osobitným prejavom priniesli žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.