Hviezdoslavov Kubín 2018 16/3/2018

 

 

 

 

 

 

64. ročník Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince

V piatok 16.3.2018 sa v budove  Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – 64. ročník Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince.

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Reprezentovali našu školu vo všetkých troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnila Paula Podivinská, Viktor Gibas, Natália Monika Koritková, Dorota Pločicová, Aneta Kolníková a Dominika Kardošová.

Krásne 3. miesto získala Paula Podivinská v  I. kategórii v prednese prózy s ukážkou O pravde od Jána Micháleka.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ďakujeme aj rodičom, že vytvárajú svojim deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomáhajú im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s umeleckou literárnou tvorbou.