XI. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 23/3/2018

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
XI. ROČNÍKA KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE TRENČIANSKEHO KRAJA 2018

I. kategória

1. miesto
Safiah Almuhairi,  ZUŠ K. Pádivého Trenčín (ped. Milica Ilčíková, DiS.art.)
Matiáš Guzma, ZUŠ Púchov

2. miesto
Kamil Kulich, ZUŠ Bojnice

3. miesto
Noemi Faboková, ZUŠ Púchov

Čestné uznanie
Jakub Gieci, ZUŠ K. Pádivého Trenčín (pedagóg Mgr. Peter Ježík )
Katarína Cekulová, ZUŠ Púchov

II. kategória

2. miesto
Elena Vaňová, ZUŠ Ilava

Čestné uznanie
Sára Adamková, ZUŠ K. Pádivého Trenčín (pedagóg Mgr. Peter Ježík)
Monika Michaela Pagáčová, ZUŠ Púchov

III. kategória

2. miesto
Etela Sedláková, SZUŠ Trenčín

3. miesto
Romana Cedzová,  ZUŠ Ilava
Barbora Novosadová, ZUŠ Trenčianske Teplice

IV. kategória

1. miesto
Zuzana Tináková, ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica

2. miesto
Gabriela Paganíková, ZUŠ Púchov

3. miesto
Lenka Klimčíková, SZUŠ Trenčín
Ján Hablák, ZUŠ K. Pádivého Trenčín (pedagóg PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová)

GRATULUJEME!