Návšteva predstavenia SND

Žiaci literárno-dramatického a hudobného odboru navštívili dňa 1. marca 2018 divadelné predstavenie Slovenského národného divadla v Bratislave Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Táto veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody od najvýznamnejšieho slovenského dramatika 19. storočia, Jána Palárika, je plná optimistického jasu, no pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti…národnostnej, triednej, no i mužsko-ženskej, rodovej.

Réžia Juraja Nvotu, výborné herecké obsadenie (Dominika Kavaschová, Petra Vajdová, Dano Heriban, Milan Ondrík, Ján Gallovič, Jana Oľhová, František Kovár a iní), vtipná zápletka a spev a tanec v prepojení s cimbalovou ľudovou hudbou Maroša Mikuša prispeli k tomu, že si naši žiaci odnášali domov nezabudnuteľné spomienky a veríme, že aj motiváciu do ďalšieho štúdia hudobno-dramatického umenia.