TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

V piatok 9. marca 2018 sa naši žiaci zúčastnili divadelnej prehliadky s názvom Tvorím, tvoríš, tvoríme, na ktorej sa predstavili detskí divadelníci z Trenčianskeho kraja so svojimi divadelnými výstupmi.

Projekt organizovalo Trenčianske osvetové stredisko s hlavnou podporou Fondu na podporu umenia a na záver prehliadky sa uskutočnil odborný seminár, na ktorom sa porota vyjadrila k výkonu každého divadelného súboru.

Náš divadelný súbor KaPa pri ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne sa odprezentoval s vianočnou etudou s názvom Ako boli Vianoce skoro na blate a zožal veľmi pozitívne hodnotenia od poroty. Žiaci si opäť vyskúšali hru na veľkom pódiu, oboznámili sa s tvorbou a prácou aj iných divadelných súborov a veríme, že si z tohto príjemného podujatia odniesli aj veľa nových inšpirácií do ďalšieho štúdia.