Mladé talenty Ladislava Mokrého 2018

11. ročník nadregionálnej súťaže Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského kraja žiakov základných umeleckých škôl v hre na klavíri sa konal 19. apríla 2018 v Topoľčanoch.
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne sa zúčastnila na tomto podujatí s dvomi žiakmi z triedy 
Adely Vallovej Dis. art. a priniesli nasledovné ohodnotenie:

SÓLOVÁ HRA
Matúš Guga V. kategória bronzové pásmo
Mária Uhrová V. kategória čestné uznanie

KOMORNÁ HRA
Matúš Guga, Mária Uhrová IV. kategória bronzové pásmo

Srdečne blahoželáme!