Pozdrav osobnostiam slovenskej literárnej tvorby

Počas posledných dvoch marcových týždňov si žiaci literárno-dramatického odboru uctili pamiatku slovenských osobností našej literárnej tvorby.
Predstavili sa na triednych vystúpeniach a potešili svojich rodičov,
starých rodičov, súrodencov i kamarátov s dielami od známych slovenských autorov, ktoré prednášali alebo ich divadelne spracovali.

Žiaci pod vedením Mgr. Nikoly Púčikovej sa predstavili s prednesmi diel z tvorby Márie Rázusovej-Martákovej, Ľubomíra Feldeka, Ján Michálka, Tomáša Janovica, Antona Mareca či Milana Rúfusa. Najmladší si pripravili krátke dramatizácie rozprávok O múdrej babke, Škola, či Červená čiapočka a ukázali nám tiež, akí sú šikovní v jazykových a pohybových rozcvičkách.

Tento mesiac patril najmä Pavlovi Dobšinskému, ktorý by 16. marca oslávil 190 rokov, ako aj Jurajovi Jánošíkovi (330 rokov). Žiaci prvého a druhého ročníka druhej časti PaedDr. Alici Orságovej tak svoju pozornosť venovali najmä rozprávkam.

Obe triedne vystúpenia otvorili Pozdravom Pavlovi Dobšinskému (M. Rúfus), za ktorými nasledovali prednesy a ich divadelné výstupy. Zahrali nám pôvodnú ľudovú rozprávku Lomidrevo, no tiež sme mohli vidieť spracovanie Žltej ľalie od J. Bottu, ako aj Jánošíka z dielne L+S.

Žiaci si priestor malého javiska LDO užívali, čo bolo poznať aj z ich
výkonov. Máme z nich radosť a už teraz sa tešíme na záverečné vystúpenie v kine Hviezda 31. mája 2018 o 17.00 hod.