Vokálna jar 2018

 

Dňa 21.3.2018 sa v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 23.ročník speváckej súťaže VOKÁLNA JAR 2018.
V II.kategórii účinkovala žiačka našej ZUŠky Mária Marianna Švajdová. Spomedzi 26 účinkujúcich v tejto kategórii získala zlaté pásmo v sólovom speve.
V kategórii komorného spevu si priniesli ocenenie za interpretáciu ľudovej piesne žiačky Sofia Mišáková a Mária Marianna Švajdová.