Súťaž Trenčianska nota 2018

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch výučby hudobnej náuky konalo každoročné kolo vedomostnej súťaže s názvom Trenčianska nota. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti zo širokej oblasti teórie i dejín hudby.

V štyroch kategóriách sa predstavilo dohromady 64 žiakov, ktorí súťažili vo dvojiciach. Rýchlo za sebou radené úlohy v nich prebudili súťažného ducha, aktivizovali ich zmysly a podnietili schopnosť spolupráce, ako aj hravosť, postreh a vynaliezavosť. Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a tí najšikovnejší aj drobnými vecnými cenami.

V jednotlivých kategóriách sa na prvom mieste umiestnili:
0 kategória – Filip Arpáš a Monika Masárová
A kategória – Ema Lešinská a Barbora Ševčíková
B kategória – Dominika Dobiášová a Terézia Chovancová
C kategória – Natália Fraňová a Nina Kohoutová
Gratulujeme!

Hudobná náuka, ako jediný teoretický predmet v hudobnom odbore, opäť potvrdila, že sa teší obľube medzi žiakmi, za čo všetkým ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalší ročník súťaže!