VÝTVARNÍCI V DANUBIANE

V piatok 8. júna 2018 navštívilo galériu Danubiana v Bratislave 40 detí výtvarného odboru ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.
Žiaci a pedagógovia si prezreli stálu expozíciu galérie a komentovanou prehliadkou vstúpili do sveta tvorby Petra Pollága a rakúskej umelkyne Xénie Hausner. Praktickou časťou exkurzie bola kresba, skicovanie objektov a sôch v komplexe galérie na nábreží.