Diplomy TO

súťaž scénického tanca „Zlatý kľúčik“ Nové Zámky
23/3/2018
1 x 3. miesto


 

súťaž moderného tanca „Deň tanca“
5/5/2018 regionálne kolo
1 x zlaté pásmo
2 x bronzové pásmo

24/3/2018 krajské kolo
1 x bronzové pásmo


 

súťaž scénického tanca „Umenie v pohybe“ Žilina
12/5/2018 regionálne kolo
1 x strieborné pásmo
1 x bronzové pásmo