Štúdium pre dospelých

Oznamujeme záujemcom, že štúdium pre dospelých je do 25 rokov.
Po dovŕšení tohto veku nie je možné štúdium na našej škole.