TIMRAVINA STUDNIČKA 2018

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy XXII. TIMRAVINA STUDNIČKA.
Súťaž sa konala dňa 24.10.2018 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Toto podujatie bolo venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2.10.1867 – 27.11.1951).
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka z literárno-dramatického odboru Olívia Hlucháňová s ukážkou od Pavla Dobšinského Soľ nad zlato, ktorá súťažila v druhej kategórii a skončila na krásnom 2.mieste.

Srdečne gratulujeme