6. ROČNÍK REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE V HRE NA PLECHOVÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH 29/11/2018