SMREKOVO 2018

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo  okresnú súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka pri príležitosti 120. výročia narodenia – SMREKovo.
Súťaž sa uskutočnila dňa 13. 12. 2018 v obci Melčice-Lieskové.
Toto podujatie bolo venované významnému básnikovi, redaktorovi, publicistovi, vydavateľovi a organizátorovi kultúrneho života Jánovi Smrekovi, rodákovi zo Zemianskeho Lieskového, časť Melčice-Lieskové (*16. 12. 1898 – †8. 12. 1982).
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka z literárno-dramatického odboru Liliana Ridziová, ktorá súťažila v druhej kategórii s ukážkou „December“ od spomínaného autora Jána Smreka.
Lilianka s ukážkou December zabodovala a umiestnila sa na krásnom 2. mieste.

Srdečne gratulujeme!