Literárna cena Janka Frátrika 2018 

Literárna cena Janka Frátrika je celoslovenská súťaž pre žiakov.
Táto súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika.
Súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom.
Súťaže sa tento rok zúčastnilo viacero žiakov z literárno-dramatického odboru.
V prvej kategórii súťažili žiačky Agáta Kamila Vitalošová, Nina Prokešová, Eliška Giraltošová, Vanesa Hanzelová, Sophia Aida Walter.
V druhej kategórii súťažili žiačky Ema Cvancigerová a Júlia Červeňanová. Čestné uznanie za vlastnú tvorbu básní „ Fľaša“ a „Kamarátka“ získala Ema Cvancigerová. Krásne tretie miesto sa napokon podarilo vyhrať Eliške Giraltošovej s ukážkou „Pán Omrvinka“. 

GRATULUJEME!