BANSKOŠTIAVNICKE KLADIVKÁ

7. 5. 2019 v ZUŠ Banská Štiavnica sa uskutočnil 4. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ Banskoštiavnicke kladivká. 

V 2. kategórii sa žiak Jakub Gieci umiestnil v striebornom pásme a v 3. kategórii sa v bronzovom pásme umiestnila Sára Adamková. Žiakom našej školy aj p. učiteľovi Mgr. Petrovi Ježíkovi srdečne gratulujeme!