Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Melčiciach-Lieskovom

V piatok 22. marca 2019 sme sa s našim žiakom literárnodramatického odboru Aramom Tobolkom zúčastnili na okresnom kole postupovej súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince.
Aram postúpil z obvodného kola s básňou Tri orlie perá a v Melčiciach – Lieskovom si v okresnom kole vysúťažil krásne 3. miesto.

Gratulujeme a prajeme mu veľa ďalších úspechov!