Návšteva opery Predaná nevesta

Vo štvrtok 9. mája 2019 sa naši absolventi hudobného odboru v rámci predmetu hudobná náuka zúčastnili operného predstavenia Slovenského národného divadla v Bratislave s názvom Predaná nevesta. 

Česká národná opera Bedřicha Smetanu je považovaná za špecifickú českú opernú veselohru, ktorá sa opiera o ľudové tradície hudobného divadla. Opera sa začína dnes už zľudoveným zborom Proč bychom se netešili, ktorá vtiahne diváka do deja, ktorý sa odohráva počas dedinskej zábavy. 

Naši absolventi si zopakovali dej opery a oboznámili sa bližšie s hlavnými postavami, Jankom a Marienkou. Veríme, že budú na tento zážitok ešte dlho spomínať, a že poznatky z jeho vzhliadnutia využijú aj pri svojich záverečných absolventských skúškach z predmetu hudobná náuka.