Primátor Trenčína ocenil detské osobnosti mesta

V pondelok 24. júna odovzdal primátor mesta Richard Rybníček žiakom trenčianskych základných škôl 25 ocenení Detská osobnosť mesta Trenčín 2019.

Najlepšou cimbalistkou je Hana Scheerová, ktorá navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 8 rokov. Prvé štyri roky sa venovala hre na flaute a posledné štyri roky jej učaroval cimbal. Tento školský rok končí štúdium v triede Andreja Staňa a v septembri nastupuje na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Za štvorročné štúdium hry na cimbale získala dvakrát strieborné pásmo v celoslovenskej cimbalovej súťaži v Bratislave a raz zlaté pásmo v tej istej súťaži v Banskej Bystrici. Chceme predovšetkým vyzdvihnúť, že Hanka pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach na ľudovú nôtu alebo v oblasti klasickej hudby.

Najlepší Slávik Slovenska je Soňa Maradíková, ktorá je obdarená viacerými talentami. V ZUŠ K. Pádivého sa venuje sólovému spevu pod vedením Dobroslavy Švajdovej a jej záujem sa postupne rozšíril o hru na klavíri a očaril ju aj cimbal. Radosť z objavovania krásy folklóru, ľudovej piesne a svoj talent zúročuje Soňa nielen na vystúpeniach Drietomanky, ale aj opakovanými úspechmi v regionálnych speváckych súťažiach Trenčianske hodiny, Pieseň Lydky Fajtovej, či Stančekova Prievidza, kde si tiež vyspievala krásne prvé miesto. Trenčiansky kraj po 4 rokoch opäť reprezentovala v celoslovenskom kole Slávika Slovenska.

Najlepší prednášateľ povestí Šaliansky Maťko – 2. kategória je Paula Podivinská zo ZUŠ Karola Pádivého, ktorú navštevuje 4 roky vo dvoch odboroch: literárno-dramatický a hudobný odbor – hra na husliach. Pedagógovia vyzdvihujú jej talent, ale tiež ochotu reprezentovať základnú umeleckú školu v umeleckom prednese. Paula sa pravidelne zúčastňuje na rôznych recitačných súťažiach. V tomto roku to bol Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, ktoré jej priniesli cenné umiestnenie. V krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko získala 3. miesto.

Všetkým oceneným blahoželáme!

LINK NA  ČLÁNOK