Výchovný koncert Anton BUDINSKÝ 2/10/2019

Originálne ukážky hra na archaické hudobné nástroje: fujara, píšťala, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, panova flauta, citara, heligónka, krumhorna, cimbal