Timravina studnička 2019

Súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Vo štvrtok 17.  októbra 2019 sme sa s našimi žiačkami zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese s názvom Timravina studnička, venovanej pamiatke významnej slovenskej prozaičke Božene Slančíkovej-Timrave. 

Svojím umeleckým prednesom sme prispeli vo všetkých troch kategóriách. V I. kategórii sa predstavila Tereza Dedíková, v II. kategórii Vanesa Žiklová a tretiu kategóriu doplnila Aneta Bartošová. 

Dievčatá si viedli veľmi dobre a v rámci silnej konkurencie sa podarilo Terezke Dedíkovej vysúťažiť krásne tretie miesto. 

 Gratulujeme a všetkým dievčatám držíme palce aj v ich ďalšej umeleckej aktivite!