SMREKOVO 2019

Obec Melčice – Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne aj tento rok vyhlásila regionálnu súťaž v prednese tvorby básnika a „vitalistu“ Jána Smreka.

Súťaž sa konala v piatok 13. decembra a zúčastnili sa jej aj naši žiaci z literárno-dramatického odboru v rámci I., II., aj III. kategórie. 

Žiaci energicky a s citom predniesli básne od nášho významného básnika a boli za to aj ocenení. Oskar Kútny si v rámci prvej kategórie odniesol 2. miesto. 

Jasmína Lacová bola ocenená ako najlepšia vo svojej II. kategórií a získala 1. miesto.

A náš najstarší súťažiaci Jakub Šajdík získal v rámci III. kategórie krásne 2. miesto.

Gratulujeme všetkým a tešíme sa z ich úspechu!