Detská osobnosť mesta Trenčín 2020

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 23. júna 2020 v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 2020 do rúk 17 talentovaným jednotlivcom a dvom kolektívom.
V kategórii základná umelecká škola prevzal z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka náš klavírista Matúš Guga z triedy pani učiteľky
Adely Vallovej.
Matúš navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 11 rokov, je žiakom klavírnej triedy pani učiteľky Adely Vallovej. Matúš pochádza z obce Horná Súča, ktorá je známa svojim vrúcnym vzťahom k akejkoľvek hudbe. Do ZUŠ z nej prichádzajú deti talentované a muzikálne nadané, ktoré si vážia učiteľa a do bodky napĺňajú hudobné vedenie pedagóga. Takýto žiak je aj Matúš, ktorý dosiahol také interpretačné schopnosti, s ktorými je radosť absolvovať mnohé klavírne súťaže, či už školské, krajské alebo celoslovenské. Počas svojho štúdia získal mnohé ocenenia, z ktorých spomenieme aspoň: r. 2014 – 3. miesto v klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja, r. 2017 – zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži, Trnava, r. 2018 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín, r. 2018 – bronzové pásmo v štvorručnej hre na klavíri, Topoľčany, r. 2019 – bronzové pásmo v celoslovenskej klavírnej súťaži, Trnava, r. 2020 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín. Matúš pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach klasickej hudby.
Prajeme mu veľa úspechov, predovšetkým radosť z hudby, ktorej sa so zanietením venuje vo svojom živote.