Čahojová Ľudmila, DiS.art.

6. 4. – 8. 4. 2020

20. – 24. 4. 2020

27. – 30. 4. 2020

4. – 7. 5. 2020

18. – 22. 5. 2020

8. – 12. 6. 2020