Igor Mosný

1. trieda, pondelok /14,00 – 16,45/
Téma – knižná ilustrácia
Výtvarne spracovanie literárneho textu : rozprávka, poviedka, román, poézia do vizuálnej podoby  technikou, kresby ceruzkou, perokresba s použitím akvarelu a kombinovanej techniky. 
Formát minimálne A3.

2. trieda, pondelok /16,45 – 18,45/
1. téma – tvorba výtvarne použitie písma – výtvarný návrh titulného obalu knihy, LP platne alebo CD nosiča s oblubeného interpreta.
Kompozícia textu a výtvarného záznamu použitím fotografie, koláže, ústrižkov v tlači v kombinácii s grafickými technikami.
Beznák Mário, Holubková Timea, Koritková Nátalia, Pučelová Nela, Sykorová Petra, Zigo Luboš, Maliariková Júlia
Formát minimálne A3
2. téma – kresba zátišia predmetov domáceho prostredia
Hrniec ,váza, pohár, papierová krabica, kuchynské predmet, drapéria. Zvládnutie kompozície, proporcií daných predmetov s vyjadrením charakteristikou materiálov. Kresba tužkou, formát A2
Rapaičová Ida, Vaneková Tatiana, Paleníková Gabika

3. trieda, streda /14,00 – 16, 15/
Téma – zahalená tvár – obraz dnešných dní – podoby tváre ľudí s ruškami – výtvarné aplikácie vzorov na ochranných rúškach.
Lea Fedorov, Bruno Hubinský, Samuel Hujo, Adela Melovská, Martin Orságh, Ela Remencová, Sebastian Vančo
Absolvenské práce – pokračovanie na téme – portrét mojej babky alebo sestry
Formát A2, A3
Aneta Kardum Valach

4. trieda, streda /16, 30 – 18,45/
Absolvenské práce – pripravné práce na téma portrét, krajina, zátišie, ľubovoľná technika 
Gažiová Livia, Gularová Aneta, Kraus Ema, Múdra Sofia
Formelová Barbora – fragmenty figurálny motív

5. trieda, štvrtok /14,00 – 16,15/
Téma – naša rodina u nás doma, zobrazenie interiérov, atmosféry u nás doma, rodinných príslušníkov vrátane rodinných miláčikov – voľna technika, kresba tužkou, farebnými pastelkami, vodové farby
Formát A2, A3

6. trieda, štvrtok /16,30 – 18,45/
Téma kresba zátišia kombinácia predmetov domáceho prostredia, žehlička, fľaše, mlynček, hrnčeky, ovocie, zelenina, drapéria
Formát A2


20. – 24. 4. 2020

Domáce práce, ktoré ste vytvorili posielajte na email : igor.mosny@gmail.com

trieda pondelok / 14. 00 – 16.15 /
Pocta Leonerdovi da Vinci – vytvoriť výtvarnú interprentaciu diel Leonarda da Vinciho – minulý rok uplinulo 500 rokov od jeho úmrtia – technika ľubovoľná. Na internete po zadaní hesla Leonardo da Vinci najdete množstvo jeho diel. Formát A2.

trieda pondelok / 16.30 – 18.45 /
Téma vytvor si svoju Monu lisu – alternatívne reprodukovanie slávneho obrazu, možnosť vytlačenia reprodukcie obrazu, koláže, výtvarného zásahu do diela v kombinácou rôzných  výtvarných techník, kresba tužkou, perokresba, farebné riešenie. Formát A2.
I.Rapaičová, T. Vanekova – pokračovanie na absolvenských prácach.

trieda streda / 14.00 -16.15 /
Téma autoportrét alebo portrét niektorého člena rodiny. Kresba tužkou – dbajte na správne zakomponovanie do formátu, proporcie, vystihnutie charakteristických čŕt portrétovaného. Formát A2.

trieda streda / 16.30 – 18.45 /
B. Formelová, A. Golárová.E. Kraus – pokračovať na absolvenských prácach po osobnom stretnutí na pôde školy. Prosím L. Gažikovú, S. Múdru o kontaktovanie ohľadom pokračovania na absolvenských prácach. Ostatný z triedy pracujú  na reprodukcii známeho výtvarného diela z dejín umenia / José Pijoan, Tatran 1982 /

trieda štvrtok ú 14. 00 – 16.15 /
Téma – vtáci  sneh, – hniezdenie vtákov, vtáči spev každoročný nástup jari – voľná technika. Formát voľný

trieda štvrtok / 16.00 – 18.45 /
Téma ako koronavírus zmenil náš život, aplikácia ochranných rúšok, oblekov na známe diela výtvarného umenia, kombinácia reprodukcii výtvarných diel ochrannými prvkami dnešných dní, koláž, kombinovaná technika. Formát ľubovoľný.