Mgr. Eugen Finkei

Milí žiaci a rodičia. Tu nájdete úlohy, ktoré som pre vás pripravil, aby ste mohli aj v týchto časoch niečo pekné vytvoriť. Úlohy sú pripravené tak, aby ste ich zvládli aj s pomôckami, ktoré máte bežne doma. Ak niečo nemáte, nevadí. Môžete ich nahradiť, alebo vynechať. Ale výkresy, farbičky, lepidlo a ceruzky máte určite doma všetci. Úlohy vypracujte tak, ako najlepšie viete a odfoťte ich, stačí aj mobilom. Pošlite mi ich na mejl a ja tie najkrajšie uverejním na tejto stránke.

Nech sa vám darí a nech sa čo najskôr vidíme všetci zdraví v našej škole.
Vaš učiteľ Eugen Finkei


Pondelok 16/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci nakreslia ceruzkou na výkres A3 ako trávia doma v izbe čas počas celého dňa. Môžu rozdeliť výkres na 4 časti ako komix.
Obyčajným modrým perom zvýraznia obrysy postáv a predmetov. Šrafovaním vyplnia tvary. Postavy ľudí (detí, rodičov) by mali byť v pohybe.


Utorok 17/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Téma: Ovocie
Úloha: Žiaci nakreslia obrys nejakého ovocia (jablko, hruška, jahoda, banán). Vystrihnú alebo vytrhnú z časopisov a novín farebné kúsky papiera a nalepia ich do nakresleného tvaru. Na koláž použijú farby, aké má ovocie. Okolo ovocia nalepia čiernobiele kúsky. Na záver môžu nakresliť čiernou farbou obrysy ovocia v linke na celý obrázok.
Pomôcky: Výkres A4/A3, časopisy /noviny, lepidlo, tuš, tempera, akryl, štetec okrúhly.

 

Trieda 16:30 – 18:45

Téma: Autoportrét
Úloha: Žiaci nakreslia autoportrét pomocou zrkadla. Perom alebo fixou začnú kresliť svoj portrét a nedvíhajú ich z papiera, neprerušujú kresbu, ale stále majú ruku v pohybe po papieri. Môžu využiť automatické pohyby ruky. Jednotlivé detaily tváre nemusia byť presne realisticky zobrazené.
Pomôcky: Výkres A3, zrkadlo, pero, fixa.


Streda 18/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci nakreslia ceruzkou na výkres A3 ako trávia doma čas počas celého dňa. Môžu rozdeliť výkres na viacej častí ako komix. Časti nemusia mať rovnakú veľkosť.
Obyčajným modrým perom zvýraznia obrysy postáv a predmetov. Šrafovaním vyplnia tvary. Postavy ľudí (detí, rodičov) by mali byť v pohybe. Dôraz v kresbe by mal byť na detailoch bytu a postáv.


Štvrtok 19/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci nakreslia ceruzkou na výkres A3 ako trávia doma čas počas celého dňa. Môžu rozdeliť výkres na viacej častí ako komix. Časti nemusia mať rovnakú veľkosť.
Obyčajným modrým perom zvýraznia obrysy postáv a predmetov. Šrafovaním vyplnia tvary. Postavy ľudí (detí, rodičov) by mali byť v pohybe. Dôraz v kresbe by mal byť na detailoch bytu a postáv.

 

Trieda 16:30 – 18:45

Téma: Surrealistický autoportrét
Úloha: Žiaci nakreslia autoportrét pomocou zrkadla. Perom alebo fixou začnú kresliť svoj portrét a dokončia ho surrealistickou kresbou. Môžu štylizovať a fantáziou dotvoriť tvár. Pokúsia sa dať do portrétu niečo typické zo svojho správania. Jednotlivé detaily tváre nemusia byť presne realisticky zobrazené.
Pomôcky: Výkres A3, zrkadlo, pero, fixa.


Piatok 20/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Téma: Ovocie
Úloha: Žiaci nakreslia obrys nejakého ovocia (jablko, hruška, jahoda, banán). Vystrihnú alebo vytrhnú z časopisov a novín farebné kúsky papiera a nalepia ich do nakresleného tvaru. Na koláž použijú farby, aké má ovocie. Okolo ovocia nalepia čiernobiele kúsky. Na záver môžu nakresliť čiernou farbou obrysy ovocia v linke na celý obrázok.
Pomôcky: Výkres A4/A3, časopisy /noviny, lepidlo, tuš, tempera, akryl, štetec okrúhly.


Pondelok 23/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci nakreslia ceruzkou na výkres A3 ako trávia doma v izbe čas počas celého dňa. Môžu rozdeliť výkres na 4 časti ako komix.
Obyčajným modrým perom zvýraznia obrysy postáv a predmetov. Šrafovaním vyplnia tvary. Postavy ľudí (detí, rodičov) by mali byť v pohybe.

Okolie postáv žiaci vyfarbia voskovými pastelkami. Premaľujú aj všetky predmety v pozadí. Použijú svetlé farby (žltá, okrová, oranžová). Celé pozadie premaľujú na záver vodovými farbami. Modrou, zelenou, fialovou…


Utorok 24/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Téma: Zátišie
Úloha: Žiaci nakreslia dvojice alebo trojice predmetov z domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa, detská izba) alebo zeleninu a ovocie. Ceruzkou alebo perom vytieňujú predmety. Dôraz je na vystihnutí svetla a povrchu predmetov.
Pomôcky: Výkres A4/A3, ceruzka.

Trieda 16:30 – 18:45

Téma: Op art
Úloha: Žiaci navrhnú kompozíciu priestoru, ktorý sa bude vytvárať zmenou tvaru línií. Najskôr to bude čiernobiela verzia op art.
Pomôcky: Výkres A3, ceruzka.


Streda 25/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci nakreslia ceruzkou na výkres A3 ako trávia doma čas počas celého dňa. Môžu rozdeliť výkres na viacej častí ako komix. Časti nemusia mať rovnakú veľkosť.
Obyčajným modrým perom zvýraznia obrysy postáv a predmetov. Šrafovaním vyplnia tvary. Postavy ľudí (detí, rodičov) by mali byť v pohybe. Dôraz v kresbe by mal byť na detailoch bytu a postáv.

Okolie postáv žiaci vyfarbia voskovými pastelkami. Premaľujú aj všetky predmety v pozadí. Použijú svetlé farby (žltá, okrová, oranžová). Celé pozadie premaľujú na záver vodovými farbami. Modrou, zelenou, fialovou…

 


Štvrtok 26/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci nakreslia ceruzkou na výkres A3 ako trávia doma čas počas celého dňa. Môžu rozdeliť výkres na viacej častí ako komix. Časti nemusia mať rovnakú veľkosť.
Obyčajným modrým perom zvýraznia obrysy postáv a predmetov. Šrafovaním vyplnia tvary. Postavy ľudí (detí, rodičov) by mali byť v pohybe. Dôraz v kresbe by mal byť na detailoch bytu a postáv.

Okolie postáv žiaci vyfarbia voskovými pastelkami. Premaľujú aj všetky predmety v pozadí. Použijú svetlé farby (žltá, okrová, oranžová). Celé pozadie premaľujú na záver vodovými farbami. Modrou, zelenou, fialovou…

 

Trieda 16:30 – 18:45

Téma: Op art
Úloha: Žiaci navrhnú kompozíciu priestoru, ktorý sa bude vytvárať zmenou tvaru línií. Najskôr to bude čiernobiela verzia op art.
Pomôcky: Výkres A3, ceruzka.


Piatok 27/3/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Téma: Zátišie
Úloha: Žiaci nakreslia dvojice alebo trojice predmetov z domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa, detská izba) alebo zeleninu a ovocie. Ceruzkou alebo perom vytieňujú predmety. Dôraz je na vystihnutí svetla a povrchu predmetov.
Pomôcky: Výkres A4/A3, ceruzka.


Pondelok 30/03/2020 – piatok 03/04/2020

Spoločná úloha pre všetky triedy: Vtipné alebo zaujímavé zátišie
Žiaci vyberú a spoja dokopy nejaké predmety/veci z domácnosti, ktoré budú pripomínať svojím tvarom pohybujúcich sa ľudí, tváre, zvieratá, predmety… Spájanie by malo byť len provizórne, aby sa predmety a veci nepoškodili! Takto vytvorenú kompozíciu odfotia do mobilu z viacerých pohľadov a fotky prinesú v mobile do školy.


Pondelok 6/4/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci vytvoria na výkrese odtlačky rúk, nôh alebo predmetov okolo seba. Zarobia si na podložke hustejšiu farbu (tempera, akryl), namočia do farby dlaň, chodidlo, pohár alebo iné predmety. Po otlačení na papier nechá farbu zaschnúť. Keď je farba suchá, tak tvary dokreslia, domaľujú tak, aby vznikli zvieratá, predmety, kvety, ľudia…


Utorok 7/4/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Téma: Zátišie
Úloha: Žiaci nakreslili dvojice alebo trojice predmetov z domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa, detská izba) alebo zeleninu a ovocie. Ceruzkou alebo perom vytieňovali predmety. Teraz vyfarbia predmety akvarelom alebo vodovými farbami. Svetlo vystihnú riedkou farbou, tieňované tmavé plochy urobia prekrývaním viacerých vrstiev riedkou farbou. Vrstvy musia byť pred maľovaním suché.
Pomôcky: Výkres A4/A3, štetec, vodové farby.

Trieda 16:30 – 18:45

Úloha: Žiaci navrhli kompozíciu priestoru, ktorý sa vytvára zmenou tvaru línií. Jednotlivé línie vyfarbia striedaním farieb a čiernej/bielej.
Pomôcky: Výkres A3, ceruzka, farbičky, čierny tuš, fixa, farebné tuše, vodové farby.

 


Streda 8/4/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci vytvoria na výkrese odtlačky rúk, nôh alebo predmetov okolo seba. Zarobia si na podložke hustejšiu farbu (tempera, akryl), namočia do farby dlaň, chodidlo, pohár alebo iné predmety. Po otlačení na papier nechá farbu zaschnúť. Keď je farba suchá, tak tvary dokreslia, domaľujú tak, aby vznikli zvieratá, predmety, kvety, ľudia…


Štvrtok 16/4/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Žiaci vytvoria na výkrese odtlačky rúk, nôh alebo predmetov okolo seba. Zarobia si na podložke hustejšiu farbu (tempera, akryl), namočia do farby dlaň, chodidlo, pohár alebo iné predmety. Po otlačení na papier nechá farbu zaschnúť. Keď je farba suchá, tak tvary dokreslia, domaľujú tak, aby vznikli zvieratá, predmety, kvety, ľudia…


Trieda 16:30 – 18:45

Téma: Op art
Úloha: Žiaci navrhli kompozíciu priestoru, ktorý sa vytvára zmenou tvaru línií. Jednotlivé línie vyfarbia striedaním farieb a čiernej/bielej.
Pomôcky: Výkres A3, ceruzka, farbičky, čierny tuš, fixa, farebné tuše, vodové farby.


Piatok 17/4/2020

Trieda 14:00 – 16:15

Téma: Zátišie
Téma: Zátišie
Úloha: Žiaci nakreslili dvojice alebo trojice predmetov z domácnosti (kuchyňa, kúpeľňa, detská izba) alebo zeleninu a ovocie. Ceruzkou alebo perom vytieňovali predmety. Teraz vyfarbia predmety akvarelom alebo vodovými farbami. Svetlo vystihnú riedkou farbou, tieňované tmavé plochy urobia prekrývaním viacerých vrstiev riedkou farbou. Vrstvy musia byť pred maľovaním suché.
Pomôcky: Výkres A4/A3, štetec, vodové farby.


Pondelok 20/4/2020 – Piatok 21/4/2020

Spoločná téma pre všetky triedy: ZABIJEME ZABIJÁKA!
Nakreslite alebo namaľujte, ako by mohol vyrerať živočích, tvor, hmyz, zviera, ktoré by boli schopné poraziť vírus Covid 19. Mal by vyzerať dostatočne hrôzostrašne, aby koronavírus zastrašil, odplašil, zneškodnil. Môžete sa inšpirovať obrázkami parazitov…
Formát: A3
Pomôcky: pero, ceruzka, farbičky, temperové farby


Pondelok 27/4/2020 – Štvrtok 30/4/2020

Spoločná téma pre všetky triedy: PAPIEROVÝ RELIÉF
Nakreslime si tvár človeka, predmet, zviera, ovocie, zeleninu alebo rastlinku. Kresbu môžeme dolepiť farebným papierom ako koláž. Z farebného papiera, časopisov, kníh alebo kartónu si nastriháme prúžky papiera rôznej šírky a dĺžky. Časť kresby dolepíme prúžkami. Môžeme vytvoriť priestor zohnutím papiera, aby z papiera „trčal“ do priestoru.
Formát: A4/A3
Pomôcky: ceruzka, farbičky, farebný papier, nožnice, lepidlo


Pondelok 4/5/2020 – Štvrtok 7/5/2020

Spoločná téma pre všetky skupiny: Z PLOCHY DO PRIESTORU
Žiaci sa pri tvorbe inšpirujú op-artom.
Zľahka si ceruzkou naznačia základné črty predmetu, postavy, portrétu – bez detailov.
Tenkou fixkou alebo perom začnú robiť priečne línie, kde pri dotyku s líniou ceruzky urobia kopček alebo bodku a pokračujú až na kraj výkresu (nie veľmi husto, aby sa čiary nespájali).
Vyplnia čiarami tak celý výkres.
Striedaním odtieňov farbičiek vyfarbia pásiky a vytieňujú plochy medzi čiarami.

Pondelok 18/5/2020 – Piatok 22/5/2020

Spoločná téma pre všetky skupiny o 14.00: ZVIERATÁ
Žiaci si pozrú predlohy, kde je postup kresby zvierat. Pokúsia sa tento postup zopakovať.
Formát A4/A3.
Ceruzka, guma.

Spoločná téma pre všetky skupiny o 16.15: RUKY
Žiaci si pozrú predlohy, kde je postup kresby detailov figúry. Pokúsia sa tento postup zopakovať aj viac krát.
Formát A4/A3.
Ceruzka, guma.


Diela mojich žiakov