Všetky príspevky EF

VALENTÍNSKY KONCERT 15/2/2018

 

Vystúpenie našej absolventky na veľkom pódiu

Na otváracom koncerte špičkového huslistického workshopu „Husľová dielňa 2018“ v Dome umenia Fatra v Žiline vystúpi aj naša absolventka Simona Jandová. Simonka minulý rok získala, ešte ako žiačka R. Zemeneho, prestížny titul Laureát Husľovej dielne 2017. Koncert s profesionálnym orchestrom ŠKO, pod vedením dirigenta Simona Chalka (Anglicko) je krásnou a hodnotnou odmenou za ich spoločné osemročné úsilie počas jej štúdia na našej škole.

V súčasnosti Simona študuje na konzervatóriu Brno pod vedením
prof. Richarda Kružíka. Na koncerte predvedie náročnú skladbu vrcholného romantizmu Symphonie Espagnole od francúzskeho skladateľa Edouarda Lala.
Prajeme mladej huslistke úspechy a tešíme sa na návštevu jej prvého
„veľkého“ koncertu.

 

 

ŠALIANSKY MAŤKO 2018

 

Vo štvrtok 25. januára 2018 sa v CVČ Trenčín uskutočnilo okresné kolo postupovej celoštátnej súťaže v prednese slovenskej povesti s názvom

ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského

Na 25. ročníku súťaže sa zúčastnili naše tri žiačky: Paula Podivinská, Liliana Ridziová a Vanesa Fábryová. Všetky tri výborne reprezentovali našu školu a Liliana Ridziová si v rámci svojej II. kategórie odniesla krásne tretie miesto.

Dievčatám gratulujeme a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov!

Ďakujeme aj rodičom, že vytvárajú svojim deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomáhajú im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s umeleckou literárnou tvorbou.

VIANOČNÝ KONCERT 21/12/2017

 

Vianočné pásmo v programe „Čaro Vianoc 2017“

V pondelok 11.12.2017, v utorok 12.122017. a v stredu 13.12.2017 sa žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Karola Pádivého predstavili v programe „Čaro Vianoc“, ktoré organizuje mesto Trenčín na Mierovom námestí.
Svojim vianočným slovom spríjemnili ľudom atmosféru na vianočných trhoch a pripomenuli im, čo čaro Vianoc znamená. Spolu s nimi sa predstavili aj žiaci hudobného odboru, a to zo speváckeho a dychového oddelenia.

SPOLOČNE PRED VIANOCAMI 14/12/2017

 

 

Vianočné posolstvo

Nedeľné popoludnie 3.12.2017 patrilo literárno-poetickému pásmu v OZC Južanka.

Naši žiaci krásnymi básničkami prispeli k tomu, aby aj v náhodných okoloidúcich zanechali ideu vianočného posolstva. Predvianočnú atmosféru Vám svojím osobitným prejavom priniesli žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.

XI. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja

Vyhlasovateľ súťaže:
ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Organizátor súťaže: 
ZUŠ Karola Pádivého Trenčín
RZ pri ZUŠ
Mesto Trenčín

Termín a miesto konania: 
23. marec 2018, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Súťažný poriadok:
1. kategória – rok narodenia 2006 a mladší – repertoár do 5 min.
2. kategória – rok narodenia 2005/2004 – repertoár do 8 min.
3. kategória – rok narodenia 2003/2002 – repertoár do 10 min.
4. kategória – rok narodenia 2001 a starší – repertoár do 12 min.

Účastníci súťažia v jednom kole s dvomi skladbami rôzneho štýlového obdobia.

Povinná skladba:
1. kategória – klasicizmus
2. kategória – barok
3. kategória – 20. alebo 21. storočie
4. kategória – romantizmus

Organizačné pokyny:
Dodáme dodatočne (február 2018).

Termín odoslania prihlášok: 
Do 15. 2. 2018 na adresu:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
Nám. SNP 2
911 89 Trenčín
alebo
sekretariat@zustrencin.sk

Kontakt:
032 743 55 21 – sekretariát ZUŠ
0903 730 124 – p. Milica Ilčíková
e-mail: sekretariat@zustrencin.sk

Účastnícky poplatok:
Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, pozorovateľ) uhradí do 15. 2. 2018 účastnícky poplatok 11,- € na číslo účtu SK 82 5600 0000 0006 0988 0001 (v poplatku je zahrnutý obed).
Cestovné náklady si hradí účastník sám.

Prajeme veľa chuti a úspechov pri príprave na súťaž!

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

Jazzový koncert 21/11/2017