Všetky príspevky EF

Detská osobnosť mesta Trenčín 2020

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 23. júna 2020 v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 2020 do rúk 17 talentovaným jednotlivcom a dvom kolektívom.
V kategórii základná umelecká škola prevzal z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka náš klavírista Matúš Guga z triedy pani učiteľky
Adely Vallovej.
Matúš navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 11 rokov, je žiakom klavírnej triedy pani učiteľky Adely Vallovej. Matúš pochádza z obce Horná Súča, ktorá je známa svojim vrúcnym vzťahom k akejkoľvek hudbe. Do ZUŠ z nej prichádzajú deti talentované a muzikálne nadané, ktoré si vážia učiteľa a do bodky napĺňajú hudobné vedenie pedagóga. Takýto žiak je aj Matúš, ktorý dosiahol také interpretačné schopnosti, s ktorými je radosť absolvovať mnohé klavírne súťaže, či už školské, krajské alebo celoslovenské. Počas svojho štúdia získal mnohé ocenenia, z ktorých spomenieme aspoň: r. 2014 – 3. miesto v klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja, r. 2017 – zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži, Trnava, r. 2018 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín, r. 2018 – bronzové pásmo v štvorručnej hre na klavíri, Topoľčany, r. 2019 – bronzové pásmo v celoslovenskej klavírnej súťaži, Trnava, r. 2020 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín. Matúš pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach klasickej hudby.
Prajeme mu veľa úspechov, predovšetkým radosť z hudby, ktorej sa so zanietením venuje vo svojom živote.

SMREKOVO 2019

Obec Melčice – Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne aj tento rok vyhlásila regionálnu súťaž v prednese tvorby básnika a „vitalistu“ Jána Smreka.

Súťaž sa konala v piatok 13. decembra a zúčastnili sa jej aj naši žiaci z literárno-dramatického odboru v rámci I., II., aj III. kategórie. 

Žiaci energicky a s citom predniesli básne od nášho významného básnika a boli za to aj ocenení. Oskar Kútny si v rámci prvej kategórie odniesol 2. miesto. 

Jasmína Lacová bola ocenená ako najlepšia vo svojej II. kategórií a získala 1. miesto.

A náš najstarší súťažiaci Jakub Šajdík získal v rámci III. kategórie krásne 2. miesto.

Gratulujeme všetkým a tešíme sa z ich úspechu!

Čaro Vianoc 2020

V dňoch 10. a 11. decembra 2020 sa naši žiaci z literárno-dramatického oddelenia pod vedením PaedDr. A. Orságovej a Mgr. N. Púčikovej zúčastnili vianočného programu mesta Trenčín s názvom Čaro Vianoc pod hradom. 

 Svojimi príjemnými hlasmi potešili návštevníkov vianočných trhov, oboznámili ich so Štedrovečernými zvykmi a umeleckým prednesom vianočných príbehov a básní dotvorili sviatočnú predvianočnú atmosféru.

K našim žiakom z literárno-dramatického odboru sa pridali aj speváčky zo speváckeho oddelenia našej Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, pod vedením Ž. Opatovskej, DiS. art. a predstavil sa aj školský spevácky zbor, pod vedením Mgr. A. Staňa a Mgr. L Matúšovej. Zaspievali koledy a vianočné piesne, ktoré sa šírili Mierovým námestím a spríjemnili predvianočný čas na vianočných trhoch v našom meste.

Strieborný zvonček 2020

Predvianočný strieborný víkend v sobotu 14. decembra usporiadalo mesto Trenčín program s názvom Strieborný zvonček. 

V rámci tohto programu sa predstavili aj najmladší žiaci literárno-dramatického odboru z tried učiteliek A. Orságovej a N. Púčikovej. 

Predniesli vianočné a zimné básne a prerozprávali príbeh o tom „Ako sa námraza dostala do chladničky“. Predstavilo sa spolu štrnásť žiakov, z ktorých niektorí na pódiu Mierového námestia vystupovali po prvýkrát. Boli veľmi šikovní a po skončení programu sa spolu s moderátorom pánom Vladom Kulíškom zúčastnili aj spoločného zvončekového sprievodu okolo vianočného stromčeka. 

Ďakujeme veľmi pekne za účasť a tešíme sa aj na budúci rok! 

Timravina studnička 2019

Súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Vo štvrtok 17.  októbra 2019 sme sa s našimi žiačkami zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese s názvom Timravina studnička, venovanej pamiatke významnej slovenskej prozaičke Božene Slančíkovej-Timrave. 

Svojím umeleckým prednesom sme prispeli vo všetkých troch kategóriách. V I. kategórii sa predstavila Tereza Dedíková, v II. kategórii Vanesa Žiklová a tretiu kategóriu doplnila Aneta Bartošová. 

Dievčatá si viedli veľmi dobre a v rámci silnej konkurencie sa podarilo Terezke Dedíkovej vysúťažiť krásne tretie miesto. 

 Gratulujeme a všetkým dievčatám držíme palce aj v ich ďalšej umeleckej aktivite!