Všetky príspevky EF

Mladé talenty Ladislava Mokrého 2018

11. ročník nadregionálnej súťaže Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského kraja žiakov základných umeleckých škôl v hre na klavíri sa konal 19. apríla 2018 v Topoľčanoch.
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne sa zúčastnila na tomto podujatí s dvomi žiakmi z triedy 
Adely Vallovej Dis. art. a priniesli nasledovné ohodnotenie:

SÓLOVÁ HRA
Matúš Guga V. kategória bronzové pásmo
Mária Uhrová V. kategória čestné uznanie

KOMORNÁ HRA
Matúš Guga, Mária Uhrová IV. kategória bronzové pásmo

Srdečne blahoželáme!

 

Vokálna jar 2018

 

Dňa 21.3.2018 sa v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 23.ročník speváckej súťaže VOKÁLNA JAR 2018.
V II.kategórii účinkovala žiačka našej ZUŠky Mária Marianna Švajdová. Spomedzi 26 účinkujúcich v tejto kategórii získala zlaté pásmo v sólovom speve.
V kategórii komorného spevu si priniesli ocenenie za interpretáciu ľudovej piesne žiačky Sofia Mišáková a Mária Marianna Švajdová.

Hviezdoslavov Kubín 2018 16/3/2018

 

 

 

 

 

 

64. ročník Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince

V piatok 16.3.2018 sa v budove  Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – 64. ročník Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince.

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Reprezentovali našu školu vo všetkých troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnila Paula Podivinská, Viktor Gibas, Natália Monika Koritková, Dorota Pločicová, Aneta Kolníková a Dominika Kardošová.

Krásne 3. miesto získala Paula Podivinská v  I. kategórii v prednese prózy s ukážkou O pravde od Jána Micháleka.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ďakujeme aj rodičom, že vytvárajú svojim deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomáhajú im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s umeleckou literárnou tvorbou.

XI. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 23/3/2018

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA
XI. ROČNÍKA KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE TRENČIANSKEHO KRAJA 2018

I. kategória

1. miesto
Safiah Almuhairi,  ZUŠ K. Pádivého Trenčín (ped. Milica Ilčíková, DiS.art.)
Matiáš Guzma, ZUŠ Púchov

2. miesto
Kamil Kulich, ZUŠ Bojnice

3. miesto
Noemi Faboková, ZUŠ Púchov

Čestné uznanie
Jakub Gieci, ZUŠ K. Pádivého Trenčín (pedagóg Mgr. Peter Ježík )
Katarína Cekulová, ZUŠ Púchov

II. kategória

2. miesto
Elena Vaňová, ZUŠ Ilava

Čestné uznanie
Sára Adamková, ZUŠ K. Pádivého Trenčín (pedagóg Mgr. Peter Ježík)
Monika Michaela Pagáčová, ZUŠ Púchov

III. kategória

2. miesto
Etela Sedláková, SZUŠ Trenčín

3. miesto
Romana Cedzová,  ZUŠ Ilava
Barbora Novosadová, ZUŠ Trenčianske Teplice

IV. kategória

1. miesto
Zuzana Tináková, ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica

2. miesto
Gabriela Paganíková, ZUŠ Púchov

3. miesto
Lenka Klimčíková, SZUŠ Trenčín
Ján Hablák, ZUŠ K. Pádivého Trenčín (pedagóg PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová)

GRATULUJEME!

 

 

TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

V piatok 9. marca 2018 sa naši žiaci zúčastnili divadelnej prehliadky s názvom Tvorím, tvoríš, tvoríme, na ktorej sa predstavili detskí divadelníci z Trenčianskeho kraja so svojimi divadelnými výstupmi.

Projekt organizovalo Trenčianske osvetové stredisko s hlavnou podporou Fondu na podporu umenia a na záver prehliadky sa uskutočnil odborný seminár, na ktorom sa porota vyjadrila k výkonu každého divadelného súboru.

Náš divadelný súbor KaPa pri ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne sa odprezentoval s vianočnou etudou s názvom Ako boli Vianoce skoro na blate a zožal veľmi pozitívne hodnotenia od poroty. Žiaci si opäť vyskúšali hru na veľkom pódiu, oboznámili sa s tvorbou a prácou aj iných divadelných súborov a veríme, že si z tohto príjemného podujatia odniesli aj veľa nových inšpirácií do ďalšieho štúdia.