Všetky príspevky EF

Primátor Trenčína ocenil detské osobnosti mesta

V pondelok 24. júna odovzdal primátor mesta Richard Rybníček žiakom trenčianskych základných škôl 25 ocenení Detská osobnosť mesta Trenčín 2019.

Najlepšou cimbalistkou je Hana Scheerová, ktorá navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 8 rokov. Prvé štyri roky sa venovala hre na flaute a posledné štyri roky jej učaroval cimbal. Tento školský rok končí štúdium v triede Andreja Staňa a v septembri nastupuje na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Za štvorročné štúdium hry na cimbale získala dvakrát strieborné pásmo v celoslovenskej cimbalovej súťaži v Bratislave a raz zlaté pásmo v tej istej súťaži v Banskej Bystrici. Chceme predovšetkým vyzdvihnúť, že Hanka pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach na ľudovú nôtu alebo v oblasti klasickej hudby.

Najlepší Slávik Slovenska je Soňa Maradíková, ktorá je obdarená viacerými talentami. V ZUŠ K. Pádivého sa venuje sólovému spevu pod vedením Dobroslavy Švajdovej a jej záujem sa postupne rozšíril o hru na klavíri a očaril ju aj cimbal. Radosť z objavovania krásy folklóru, ľudovej piesne a svoj talent zúročuje Soňa nielen na vystúpeniach Drietomanky, ale aj opakovanými úspechmi v regionálnych speváckych súťažiach Trenčianske hodiny, Pieseň Lydky Fajtovej, či Stančekova Prievidza, kde si tiež vyspievala krásne prvé miesto. Trenčiansky kraj po 4 rokoch opäť reprezentovala v celoslovenskom kole Slávika Slovenska.

Najlepší prednášateľ povestí Šaliansky Maťko – 2. kategória je Paula Podivinská zo ZUŠ Karola Pádivého, ktorú navštevuje 4 roky vo dvoch odboroch: literárno-dramatický a hudobný odbor – hra na husliach. Pedagógovia vyzdvihujú jej talent, ale tiež ochotu reprezentovať základnú umeleckú školu v umeleckom prednese. Paula sa pravidelne zúčastňuje na rôznych recitačných súťažiach. V tomto roku to bol Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, ktoré jej priniesli cenné umiestnenie. V krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko získala 3. miesto.

Všetkým oceneným blahoželáme!

LINK NA  ČLÁNOK

Návšteva divadelného predstavenia

V stredu 5. júna 2019 sa žiaci druhej časti prvého stupňa a žiaci druhého stupňa LDO zúčastnili divadelného predstavenia SND v Bratislave s názvom Apartmán v hoteli Bristol.

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla priniesla žiakom pohľad do jedného bizarného príbehu lásky, nevery, pomsty, či zločinu. Výborné herecké výkony členov činohry SND žiakov nadchli a veríme, že ich aj motivovali v ich ďalšom štúdium LDO či v štúdiu herectva na stredných školách.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Melčiciach-Lieskovom

V piatok 22. marca 2019 sme sa s našim žiakom literárnodramatického odboru Aramom Tobolkom zúčastnili na okresnom kole postupovej súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince.
Aram postúpil z obvodného kola s básňou Tri orlie perá a v Melčiciach – Lieskovom si v okresnom kole vysúťažil krásne 3. miesto.

Gratulujeme a prajeme mu veľa ďalších úspechov!

Deň matiek

Najmladší žiaci literárno-dramatického odboru z triedy pani učiteľky Orságovej sa v sobotu 11. mája 2019 zúčastnili najväčšej oslavy dňa matiek na Slovensku s názvom 
Míľa pre mamu.

Program podujatia prebiehal aj na Mierovom námestí, kde vystúpili s hrou pre mamičky s názvom O lúke a kvietkoch. Odvážne a s radosťou rozprávali do mikrofónu pred plným hľadiskom a svojim mamičkám vyčarovali úsmev na tvári.

 Ďakujeme MC Srdiečku, že sme opäť mohli byť súčasťou tejto milej udalosti.

Súťaž Trenčianska nota

V utorok 30. apríla 2019 sa v priestoroch výučby hudobnej náuky konalo každoročné kolo vedomostnej súťaže s názvom Trenčianska nota. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti zo širokej oblasti teórie i dejín hudby.

V štyroch kategóriách sa predstavilo dohromady 64 žiakov, ktorí súťažili vo dvojiciach. Rýchlo za sebou radené úlohy v nich prebudili súťažného ducha, aktivizovali ich zmysly a podnietili schopnosť spolupráce, ako aj hravosť, postreh a vynaliezavosť. Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a tí najšikovnejší aj drobnými vecnými cenami s hudobným motívom.

Všetkým víťazom gratulujeme!

Hudobná náuka, ako jediný teoretický predmet v hudobnom odbore, opäť potvrdila, že sa teší obľube medzi žiakmi, za čo všetkým ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalší ročník súťaže!

Návšteva opery Predaná nevesta

Vo štvrtok 9. mája 2019 sa naši absolventi hudobného odboru v rámci predmetu hudobná náuka zúčastnili operného predstavenia Slovenského národného divadla v Bratislave s názvom Predaná nevesta. 

Česká národná opera Bedřicha Smetanu je považovaná za špecifickú českú opernú veselohru, ktorá sa opiera o ľudové tradície hudobného divadla. Opera sa začína dnes už zľudoveným zborom Proč bychom se netešili, ktorá vtiahne diváka do deja, ktorý sa odohráva počas dedinskej zábavy. 

Naši absolventi si zopakovali dej opery a oboznámili sa bližšie s hlavnými postavami, Jankom a Marienkou. Veríme, že budú na tento zážitok ešte dlho spomínať, a že poznatky z jeho vzhliadnutia využijú aj pri svojich záverečných absolventských skúškach z predmetu hudobná náuka.