Všetky príspevky EF

VÝTVARNÍCI V DANUBIANE

V piatok 8. júna 2018 navštívilo galériu Danubiana v Bratislave 40 detí výtvarného odboru ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.
Žiaci a pedagógovia si prezreli stálu expozíciu galérie a komentovanou prehliadkou vstúpili do sveta tvorby Petra Pollága a rakúskej umelkyne Xénie Hausner. Praktickou časťou exkurzie bola kresba, skicovanie objektov a sôch v komplexe galérie na nábreží.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. 30/5/2018

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. 29/5/2018

 

Súťaž Trenčianska nota 2018

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch výučby hudobnej náuky konalo každoročné kolo vedomostnej súťaže s názvom Trenčianska nota. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti zo širokej oblasti teórie i dejín hudby.

V štyroch kategóriách sa predstavilo dohromady 64 žiakov, ktorí súťažili vo dvojiciach. Rýchlo za sebou radené úlohy v nich prebudili súťažného ducha, aktivizovali ich zmysly a podnietili schopnosť spolupráce, ako aj hravosť, postreh a vynaliezavosť. Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a tí najšikovnejší aj drobnými vecnými cenami.

V jednotlivých kategóriách sa na prvom mieste umiestnili:
0 kategória – Filip Arpáš a Monika Masárová
A kategória – Ema Lešinská a Barbora Ševčíková
B kategória – Dominika Dobiášová a Terézia Chovancová
C kategória – Natália Fraňová a Nina Kohoutová
Gratulujeme!

Hudobná náuka, ako jediný teoretický predmet v hudobnom odbore, opäť potvrdila, že sa teší obľube medzi žiakmi, za čo všetkým ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalší ročník súťaže!

 

Pozdrav osobnostiam slovenskej literárnej tvorby

Počas posledných dvoch marcových týždňov si žiaci literárno-dramatického odboru uctili pamiatku slovenských osobností našej literárnej tvorby.
Predstavili sa na triednych vystúpeniach a potešili svojich rodičov,
starých rodičov, súrodencov i kamarátov s dielami od známych slovenských autorov, ktoré prednášali alebo ich divadelne spracovali.

Žiaci pod vedením Mgr. Nikoly Púčikovej sa predstavili s prednesmi diel z tvorby Márie Rázusovej-Martákovej, Ľubomíra Feldeka, Ján Michálka, Tomáša Janovica, Antona Mareca či Milana Rúfusa. Najmladší si pripravili krátke dramatizácie rozprávok O múdrej babke, Škola, či Červená čiapočka a ukázali nám tiež, akí sú šikovní v jazykových a pohybových rozcvičkách.

Tento mesiac patril najmä Pavlovi Dobšinskému, ktorý by 16. marca oslávil 190 rokov, ako aj Jurajovi Jánošíkovi (330 rokov). Žiaci prvého a druhého ročníka druhej časti PaedDr. Alici Orságovej tak svoju pozornosť venovali najmä rozprávkam.

Obe triedne vystúpenia otvorili Pozdravom Pavlovi Dobšinskému (M. Rúfus), za ktorými nasledovali prednesy a ich divadelné výstupy. Zahrali nám pôvodnú ľudovú rozprávku Lomidrevo, no tiež sme mohli vidieť spracovanie Žltej ľalie od J. Bottu, ako aj Jánošíka z dielne L+S.

Žiaci si priestor malého javiska LDO užívali, čo bolo poznať aj z ich
výkonov. Máme z nich radosť a už teraz sa tešíme na záverečné vystúpenie v kine Hviezda 31. mája 2018 o 17.00 hod.

 

 

 

Mladé talenty Ladislava Mokrého 2018

11. ročník nadregionálnej súťaže Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského kraja žiakov základných umeleckých škôl v hre na klavíri sa konal 19. apríla 2018 v Topoľčanoch.
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne sa zúčastnila na tomto podujatí s dvomi žiakmi z triedy 
Adely Vallovej Dis. art. a priniesli nasledovné ohodnotenie:

SÓLOVÁ HRA
Matúš Guga V. kategória bronzové pásmo
Mária Uhrová V. kategória čestné uznanie

KOMORNÁ HRA
Matúš Guga, Mária Uhrová IV. kategória bronzové pásmo

Srdečne blahoželáme!