Všetky príspevky EF

6. ročník regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch

Vyhlasovateľ súťaže:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín

Organizátor súťaže:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
ZRŠ pri ZUŠ Karola Pádivého

Termín a miesto konania súťaže:
29. 11. 2018
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
Nám. SNP 2
911 89 Trenčín

Porota:
Pedagógovia konzervatórií a profesionálni hráči na plechové dychové nástroje

Súťažný poriadok:
1. kategória: rok narodenia 2006-2007, časový limit do 4 min.
2. kategória: rok narodenia 2004-2005, časový limit do 4 min.
3. kategória: rok narodenia 2002-2003, časový limit do 6 min.
4. kategória: rok narodenia 2000-2001, časový limit do 6 min.
5. kategória: rok narodenia 1999 a starší, časový limit 7-10 min.

Súťaž je jednokolová.
Súťažiaci predvedú dve skladby tempovo, alebo štýlovo odlišné.
Súťažiť sa môže na všetky druhy plechových dychových nástrojov (trúbka, tenor, barytón, lesný roh, pozauna, tuba).
Kategórie sa nedelia podľa nástrojov.
Transpozície sa povoľujú.

Organizačné pokyny:
Po 15. 11. 2018 na www.zustrencin.sk

Termín odoslania prihlášok:
Do 10. 11. 2018 v elektronickej podobe

Účastnícky poplatok:
Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, korepetítor) uhradí 10,- EUR do 15. 11. 2018 (štartovné, obed a náklady spojené s realizáciou súťaže) na číslo účtu : IBAN SK 82 5600 0000 0006 0988 0001
Doklad o zaplatení (kópiu) prineste so sebou.
Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Kontakt:
Eva Kršková, DiS.art.
0915 781 567

Prajeme veľa chuti a úspechov pri príprave na súťaž!

PRIHLÁŠKA
(odoslať do 10. 11. 2018)

Diplomy TO

súťaž scénického tanca „Zlatý kľúčik“ Nové Zámky
23/3/2018
1 x 3. miesto


 

súťaž moderného tanca „Deň tanca“
5/5/2018 regionálne kolo
1 x zlaté pásmo
2 x bronzové pásmo

24/3/2018 krajské kolo
1 x bronzové pásmo


 

súťaž scénického tanca „Umenie v pohybe“ Žilina
12/5/2018 regionálne kolo
1 x strieborné pásmo
1 x bronzové pásmo

Koncert za odmenu COLORFUL PEOPLE 19/6/2018

VÝTVARNÍCI V DANUBIANE

V piatok 8. júna 2018 navštívilo galériu Danubiana v Bratislave 40 detí výtvarného odboru ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne.
Žiaci a pedagógovia si prezreli stálu expozíciu galérie a komentovanou prehliadkou vstúpili do sveta tvorby Petra Pollága a rakúskej umelkyne Xénie Hausner. Praktickou časťou exkurzie bola kresba, skicovanie objektov a sôch v komplexe galérie na nábreží.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. 30/5/2018

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. 29/5/2018

 

Súťaž Trenčianska nota 2018

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch výučby hudobnej náuky konalo každoročné kolo vedomostnej súťaže s názvom Trenčianska nota. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti zo širokej oblasti teórie i dejín hudby.

V štyroch kategóriách sa predstavilo dohromady 64 žiakov, ktorí súťažili vo dvojiciach. Rýchlo za sebou radené úlohy v nich prebudili súťažného ducha, aktivizovali ich zmysly a podnietili schopnosť spolupráce, ako aj hravosť, postreh a vynaliezavosť. Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a tí najšikovnejší aj drobnými vecnými cenami.

V jednotlivých kategóriách sa na prvom mieste umiestnili:
0 kategória – Filip Arpáš a Monika Masárová
A kategória – Ema Lešinská a Barbora Ševčíková
B kategória – Dominika Dobiášová a Terézia Chovancová
C kategória – Natália Fraňová a Nina Kohoutová
Gratulujeme!

Hudobná náuka, ako jediný teoretický predmet v hudobnom odbore, opäť potvrdila, že sa teší obľube medzi žiakmi, za čo všetkým ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalší ročník súťaže!