Všetky príspevky EF

BANSKOŠTIAVNICKE KLADIVKÁ

7. 5. 2019 v ZUŠ Banská Štiavnica sa uskutočnil 4. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ Banskoštiavnicke kladivká. 

V 2. kategórii sa žiak Jakub Gieci umiestnil v striebornom pásme a v 3. kategórii sa v bronzovom pásme umiestnila Sára Adamková. Žiakom našej školy aj p. učiteľovi Mgr. Petrovi Ježíkovi srdečne gratulujeme!

Schneiderova Trnava 2019

11. apríla 2019 sa zúčastnil náš žiak Matúš Guga na celoslovenskej klavírnej súťaži Schneiderova Trnava 2019.

Vo svojej 5. kategórii získal bronzové pásmo.

Matúšovi a jeho pedagogičke Adele Vallovej DiS. art. srdečne blahoželáme!

Šaliansky Maťko 2019

Dňa 23.1.2019 sa v priestoroch Centra voľného času v Trenčíne uskutočnilo okresné kolo  súťaže v prednese slovenských povestí  Šalianský Maťko 2019.

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci z literárno-dramatického odboru zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách.

V prvej kategórii našu školu reprezentoval Richard Vančo s povesťou „Povesť o detvianskych košeliach“.  Tretiu kategóriu reprezentoval Oto Trška s povesťou „Bojazlivý paholok a smelý gazda“, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. V druhej kategórii súťažila žiačka Paula Podivinská s povesťou „Rybí kráľ“, s ktorou získala krásne  1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 28.2.2019 v ZŠ Na Dolinách, kde súťažili víťazi z každého okresu Trenčianskeho kraja.

Paula Podivinská sa umiestnila na 3. mieste.

Víťazom  srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďalších súťažiach!