Všetky príspevky EF

Škultétyho rečňovanky 2018

Literárna súťaž Škultétyho rečňovanky 2018 ktorej hlavným poslaním je hľadať nové talenty v oblasti literárnej tvorby má svojich víťazov, medzi ktorými bola ocenená redakciou časopisu SLNIEČKO a Literárnym informačným centrom  aj naša žiačka z literárno-dramatického odboru Natália Monika Koritková  za príbeh „Môj štvornohý priateľ“.

GRATULUJEME!

Literárna cena Janka Frátrika 2018 

Literárna cena Janka Frátrika je celoslovenská súťaž pre žiakov.
Táto súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika.
Súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom.
Súťaže sa tento rok zúčastnilo viacero žiakov z literárno-dramatického odboru.
V prvej kategórii súťažili žiačky Agáta Kamila Vitalošová, Nina Prokešová, Eliška Giraltošová, Vanesa Hanzelová, Sophia Aida Walter.
V druhej kategórii súťažili žiačky Ema Cvancigerová a Júlia Červeňanová. Čestné uznanie za vlastnú tvorbu básní „ Fľaša“ a „Kamarátka“ získala Ema Cvancigerová. Krásne tretie miesto sa napokon podarilo vyhrať Eliške Giraltošovej s ukážkou „Pán Omrvinka“. 

GRATULUJEME!

SMREKOVO 2018

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo  okresnú súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka pri príležitosti 120. výročia narodenia – SMREKovo.
Súťaž sa uskutočnila dňa 13. 12. 2018 v obci Melčice-Lieskové.
Toto podujatie bolo venované významnému básnikovi, redaktorovi, publicistovi, vydavateľovi a organizátorovi kultúrneho života Jánovi Smrekovi, rodákovi zo Zemianskeho Lieskového, časť Melčice-Lieskové (*16. 12. 1898 – †8. 12. 1982).
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka z literárno-dramatického odboru Liliana Ridziová, ktorá súťažila v druhej kategórii s ukážkou „December“ od spomínaného autora Jána Smreka.
Lilianka s ukážkou December zabodovala a umiestnila sa na krásnom 2. mieste.

Srdečne gratulujeme!

SPOLOČNE PRED VIANOCAMI 11/12/2018

TIMRAVINA STUDNIČKA 2018

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy XXII. TIMRAVINA STUDNIČKA.
Súťaž sa konala dňa 24.10.2018 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Toto podujatie bolo venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2.10.1867 – 27.11.1951).
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka z literárno-dramatického odboru Olívia Hlucháňová s ukážkou od Pavla Dobšinského Soľ nad zlato, ktorá súťažila v druhej kategórii a skončila na krásnom 2.mieste.

Srdečne gratulujeme