ADRESA ŠKOLY

Základná umelecká škola Karola Pádivého

Nám SNP 2

911 89 Trenčín


sekretariat@zustrencin.sk

www.zustrencin.sk


IČO: 34000071

DIČ: 2021325570