VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Eva KULHÁNKOVÁ

riaditeľka školy

+421 902 911 283

 
&nbsp


Martin HOLÚBEK, Dis. art.

zástupca riaditeľky školy

+421 902 911 282

 


Mgr. Eugen FINKEI

zástupca riaditeľky školy

+421 904 557 203