VEDÚCI ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Mgr. Eugen FINKEI

vedúci výtvarného odboru

+421 904 557 203

 

 

 


Jaroslav OLIŠ, DiS. art.

vedúci hudobného odboru

+421 0907 797 578

 

 

 


Janette STRHARSKÁ, DiS. art.

vedúca tanečného a literárno-dramatického odboru

+421 0902 911 176