Mgr. Ján Meško

Pondelok 16/3/2020
Pondelok- štvrtok
Spoločná téma pre všetky skupiny:
Fešák + Fešanda / Výrus + Bacilka
Žiaci si povystrihujú z časopisov obrázky a ich časti (pečivá potraviny, modelky…), ktoré použijú ako oči ústa tváre, či celé telá. Pozor! Nepoužijú hotové tváre a telá, všetko si vyskladajú. Začnú ukladať a vedno lepiť. Perom, alebo tenkou fixkou môžu zvýrazniť črty a dokresliť postavy, ktoré nie sú jasné. Postavy by mohli byť v pohybe. Nakoniec skicovito naznačím prostredie, kde sa nachádzajú. Žiaci môžu vyskladať aj viac bytostí, ktorých fotografie mi m“žu posielať na meskojano@gmail.com (budem sa k nim priebežne vyjadrovať), alebo si ich po skončení karantény donesú do školy.

Utorok 16:45 a piatok 15:00
ABSOLVENTSKĚ PRÁCE
Tí absolventi, ktorí majú svoje práce doma, pokračujú na dohodnutých krokoch. Ostatní začnú pracovať na ďalšej časti absolventskej práce.
Konzultácie na mesengeri, alebo meskojano@gmail.com.

Pondelok- štvrtok
Spoločná téma pre všetky skupiny:
Portrét člena rodiny/autoportrét.
Žiaci sa inšpirujú Op-art om.
Zľahka si ceruzkou naznačia veľký portrét (základné črty, bez detailov)
Tenkou fixkou, alebo perom začnú robiť priečne línie, kde pri dotyku s líniou ceruzky urobia kopček alebo bodku a pokračujú až na kraj výkresu. (nie veľmi na husto!)
Vyplnia tak celý výkres.
Striedaním odtieňov pasteliek vyfarbia pásiky a vytieňujú plochy.
Pozor nemôžem dať vedľa modrého líca modrú stenu, lebo by zaniklo.
Treba si pozrieť ukážky.

Nech sa Vám darí!

 

Spoločná téma pre všetky triedy: Asambláž a kresba.
Asambláž je činnosť, kde do plochého obrazu vkladáme priestorové (3D) predmety.
Dá sa povedať, že je to priestorová koláž.
My sa zameriame na svoje okolie.
Hľadáme drobné predmety, ktoré sa nám zmestia na výkres a ktorým viem do kresliť iný, nový význam.
Môže to byť špendlík, gombík, kľúč, či šupka z cibule, ktorá bude tvoriť telo postavičky, alebo súčasť väčšieho celku (vozidlo, stavba).
Dôležité je si dopredu rozmyslieť rozostavenie na ploche. Aby nebolo nahrnuté všetko v jednom kúte výkresu.
Cieľom skladačky – kresby je fotografia, ktorú si odfotíte, tak, aby vám tiene predmetov nekazili vaše kresby.
Vynachádzate hlavne svoje riešenia a neopakujte predlohy.
A posledná úloha vrátiť všetky veci na miesto kam patria! 😀
mde
mde
mde
mde

spoločná téma pre všetky skupiny okrem absolventov

Vašou úlohou na tieto dva týždne bude inšpirácia sa Hieromimom Boschom. Výsledkom budú dve práce. Prvá bude  prostredníctvom kresby. Vašou úlohou je pozrieť a preskúmať si priložený materiál a nakresliť vlastnú scénu, alebo štúdie zaujímavých tvarov a postáv. Treba si pomôcť ukážkami. Dôležité je zamerať sa na tvary a neodfláknuť to.

https://archief.ntr.nl/tuinderlusten/en.html#
https://www.youtube.com/watch?v=ruOhtCZyX7A
https://www.youtube.com/watch?v=nPSwn4QO2zk

Druhá práca bude prevedená v maliarskom médiu. Tá má byť voľne inšpirovaná rukopisom a farebnosťou maliara H. Boscha.

Pomôcky a materiál:
1.práca: kresba- papier A5, A4 alebo A3, ľubovoľné kresliarske médium: ceruza, fixka, pero.. …
2.práca: maľba- papier alebo kartón (môže byť aj farebný, ak budete maľovať temperovými, akrylovými alebo olejovími farbami.

Práce mi treba posielať!
meskojano@gmail.com   alebo na  messenger.

 

 


Práce mojich žiakov