NAŠA ŠKOLA

Umenie, potreba vnímať, vytvárať a zdieľať krásu je našou základnou potrebou.
Preto o význame výchovy umelecky nadanej mládeže niet pochýb.
Umenie obohacuje duchovný svet každého zúčastneného, tvorcu i príjemcu, cibrí vnímavosť ku kultúrnym hodnotám. Podnecuje ku kultivovanému mysleniu detí a zásadným spôsobom formuje kvalitu medziľudských vzťahov v komunite.
Ako pedagógovia v umeleckých školách sa snažíme vybudovať u svojich žiakov zručnosti a schopnosti pre ich vlastnú tvorbu. Učíme ich pozorovať, počúvať, analyzovať a hodnotiť, vyjadrovať vlastné emócie, myšlienky a predstavy, pracovať na zmysluplných cieľoch, vnútornej disciplíne a vôľových vlastnostiach.
Niektorým sme pomohli položiť základy pre budúcu kariéru, a dnes ich poznáte ako významné osobnosti kultúrneho života. Ale i keby si nevybrali profesionálnu umeleckú dráhu, rastú z nich silné a zároveň citlivé osobnosti.

Som hrdá, že môžem pokračovať vo vynikajúcej práci odchádzajúcej riaditeľky.
Základná umelecká škola Karola Pádivého je dnes jedna z najprogresívnejších škôl na Slovensku a post riaditeľky školy je pre mňa výzvou a možnosťou prispieť k tomu, aby ňou bola i v budúcnosti, aby naša škola vždy určovala smer, ktorým sa bude základné umelecké vzdelávanie uberať.

Mgr. Eva KULHÁNKOVÁ, riaditeľka školy