2 % DANE

 

Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU alebo vyzdvihnúť u triednych učiteľov príp. na sekretariáte ZUŠ K. Pádivého Trenčín.

ĎAKUJEME!