2% DANE

Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2017 darovali 2% dane našej škole.


Rozhodli ste sa darovať 2% z Vašich daní na podporu vzdelávania  vašich detí?

O vašu priazeň sa uchádza

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Karola Pádivého Trenčín

Adresa: Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín, Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín
Právna forma: Občianske neziskové združenie

IČO: 37915444
Číslo účtu: 0609888003/5600

Základná umelecká škola Karola Pádivého vychováva a vzdeláva deti a mládež v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore. Pomocou vášho príspevku naše združenie rozširuje toto vzdelávanie formou koncertov, výstav, návštevou kultúrnych podujatí, divadelných, operných a muzikálových predstavení, festivalov doma i v zahraničí, študijných plenérov a exkurzií a ďalšími mimoškolskými aktivitami.Na internetovej stránke www.rozhodni.sk nájdete všetky podrobnosti, ktoré potrebujete vedieť.

Tlačivo v PDF si stiahnite priamo TU.