PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2017/2018

MENO ODBOR NÁSTROJ FUNKCIA
Adamko Ľubomír, DiS. art. HO klarinet, zobcová flauta
Bánovec Samuel,   MgA. HO klavír, korepetícia
Bičan Ondrej, DiS. art. HO husle, ľudová hudba
Brindzák Jozef, DiS. art. HO trúbka, zobcová flauta, kontrabas
Bulková Izabela, Mgr. VO ateliér maľby
Ďurišová Jana, PaedDr. HO violončelo
Erteľová Dana, Mgr. VO ateliér maľby
Finkei Eugen, Mgr. VO ateliér maľby
Fischerová Zuzana, PhDr. PhD. HO klavír
Gabrielová Michaela, Bc. HO  violončelo
Hodál Ján, DiS. art. HO bicie nástroje
Holúbek Martin, DiS. art. HO spev, korepetícia speváckych zborov pedagogický zástupca riaditeľky
Hricková Veronika, Mgr. art. VO ateliér keramiky a dekoratívnych činností
Chupáčová Eva HO tanec
Ilčíková Milica, DiS. art. HO klavír, korepetícia vedúca klavírneho oddelenia
Ježík Peter, Mgr. HO klavír
Kamarášová Jana,DiS. art.  HO gitara, cimbal
Kapušová Skybová Eliška, Mgr. art. VO ateliér grafiky a objektovej tvorby
Kička Dušan, Mgr. HO klarinet
Klenová Dana, Mgr. HO akordeón, akordeónový súbor
Kotlebová Ľubica, PaedDr. HO akordeón, hudobná náuka vedúca oddelenia HN a akordeónového oddelenia
Kozáček Radim, Mgr. HO keyboard
Kršková Eva, DiS. art. HO priečna a zobcová flauta vedúca dychového oddelenia
Kudla Jozef, Mgr. DiS art. HO klavír, korepetícia
Kucharovicová Jana, Mgr. HO klavír, korepetícia
Kulhánková Eva, Mgr. VO ateliér textilnej tvorby riaditeľka školy
Martinek Vladimír HO bicie nástroje, akordeón, keyboard
Meško Ján, Mgr. VO ateliér animovanej tvorby
Miková Veronika, Mgr. VO ateliér maľby a grafiky vedúca VO
Oliš Jaroslav, DiS. art. HO gitara vedúci HO
Orechovský Michal, Mgr. HO gitara
Orságová Alica, PaedDr. HO, LDO hudobná náuka, keyboard, dramatické umenie
Piatková Alena,          DiS art. HO husle, komorný orchester, sláčikový súbor
Piliš Marek HO gitara
Píka Martin, DiS art. HO zobcová flauta, dychové nástroje
Pružincová Iveta, DiS. art. HO husle
Purtátorová Ivana, Mgr. LDO dramatické umenie
Púčiková Nikola, Mgr. LDO dramatické umenie
Salviany Alexander, Bc. VO ateliér maľby
Sekerková Žofia, DiS. art. HO spev vedúca speváckeho oddelenia
Sijková Sopoligová Lenka, PaedDr. HO klavír, korepetícia
Soukup Ludvík HO klarinet, saxofón, zobcová flauta
Soukupová Veronika HO klavír, korepetícia
Staňková Veronika, Mgr., DiS. art. HO husle vedúca sláčikového oddelenia
Staňo Andrej, Mgr. HO cimbal
Strharská Janette, DiS. art. TO, LDO, HO tanec, dramatické umenie, flauta vedúca TO, LDO
Sýkorová Anna HO spev
Šedivá Dagmar HO klavír, korepetícia
Ševčíková Zuzana, Mgr., DiS. art HO hudobná náuka, akordeón, klavír
Švajdová Dobroslava HO spev
Švajdová Mária,         DiS. art. HO spev
Švikruha Jozef, Mgr. VO ateliér maľby
Vallová Adela, DiS. art. HO klavír
Zajacová Ľubica, DiS. art. HO husle
Zemene Róbert, DiS. art. HO husle, komorná hra