PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2017/2018

MENO ODBOR NÁSTROJ FUNKCIA
Adamko Ľubomír, DiS. art. HO klarinet, zobcová flauta
Baranovič Janíčková Z., Mgr. art. VO
Bánovec Samuel,   MgA. HO klavír, korepetícia
Bičan Ondrej, DiS. art. HO husle, ľudová hudba
Brindzák Jozef, DiS. art. HO trúbka, zobcová flauta, kontrabas
Čahojová Ľudmila, DiS. art. HO spev
Finkei Eugen, Mgr. VO ateliér maľby vedúci VO
Fischerová Zuzana, PhDr. PhD. HO klavír
Hlistová Kristína, Mgr. art., ArtD. HO husle, hudobná náuka
Hodál Ján, DiS. art. HO bicie nástroje
Holúbek Martin, DiS. art. HO spev, korepetícia speváckych zborov zástupca riaditeľky
Horňáková Černayová L., Mgr. art. VO
Hricková Veronika, Mgr. art. VO ateliér keramiky a dekoratívnych činností
Chupáčová Eva HO tanec
Ilčíková Milica, DiS. art. HO klavír, korepetícia
Ježík Peter, Mgr. HO klavír
Kapušová Skybová Eliška, Mgr. art. VO ateliér grafiky a objektovej tvorby
Kička Dušan, Mgr. HO klarinet
Klenová Dana, Mgr. HO akordeón, akordeónový súbor
Kotlebová Ľubica, PaedDr. HO akordeón, hudobná náuka vedúca oddelenia hudobnej náuky a akordeónového oddelenia
Kozáček Radim, Mgr. HO keyboard
Kršková Eva, DiS. art. HO priečna a zobcová flauta vedúca dychového oddelenia
Kudla Jozef, Mgr. DiS art. HO klavír, korepetícia
Kucharovicová Jana, Mgr. HO klavír, korepetícia
Kulhánková Eva, Mgr. VO ateliér textilnej tvorby riaditeľka školy
Martinek Vladimír HO bicie nástroje, akordeón, keyboard
Meško Ján, Mgr. VO ateliér animovanej tvorby
Mikulčíková Jana, DiS. art. HO keyb., dych. nást.
Oliš Jaroslav, DiS. art. HO gitara vedúci HO
Opatovská Žofia, DiS. art. HO spev vedúca speváckeho oddelenia
Orechovský Michal, Mgr. HO gitara
Orságová Alica, PaedDr. HO, LDO hudobná náuka, keyboard, dramatické umenie
Piatková Alena,          DiS art. HO husle, komorný orchester, sláčikový súbor
Piliš Marek HO gitara
Púčiková Nikola, Mgr. LDO dramatické umenie
Salviany Alexander, Bc. VO ateliér maľby
Sijková Sopoligová Lenka, PaedDr. HO klavír, korepetícia vedúca klavírneho oddelenia
Soukup Ludvík HO klarinet, saxofón, zobcová flauta
Soukupová Veronika HO klavír, korepetícia
Staňková Veronika, Mgr., DiS. art. HO husle vedúca sláčikového oddelenia
Staňo Andrej, Mgr. HO cimbal
Strharská Janette, DiS. art. TO, LDO, HO tanec, dramatické umenie, flauta vedúca TO, LDO
Šedivá Dagmar HO klavír, korepetícia
Ševčíková Zuzana, Mgr., DiS. art HO hudobná náuka, akordeón, klavír
Švajda Tomáš, BcA. HO klavír
Švajdová Dobroslava HO spev
Švajdová Mária,         DiS. art. HO spev
Vallová Adela, DiS. art. HO klavír
Zahradníková Veronika, Mgr. VO ateliér maľby a grafiky
Zajacová Ľubica, DiS. art. HO husle
Zemene Róbert, DiS. art. HO husle, komorná hra