RADA ŠKOLY

 • Eva Kršková – predsedníčka, pedagogický zamestnanec
 • Mgr. Michal Orechovský, pedagogický zamestnanec
 • Andrea Repová,  nepedagogický zamestnanec
 • Mgr. Xénia Tobolková Jarošová, zástupca rodičov
 • Ľudo Kraus, zástupca rodičov
 • PhDr. Alena Laborecká, zástupca rodičov
 • Ing. arch. Barbora Kresánková, zástupca rodičov
 • Kamil Bystrický, zástupca zriaďovateľa
 • Eva Struhárová, zástupca zriaďovateľa
 • Martin Barčák, zástupca zriaďovateľa
 • Dominik Gabriel, zástupca zriaďovateľa