BIENÁLE FIGURÁLNEJ KRESBY A MAĽBY 2019

Výsledky

1. kategória: 6 – 8 rokov


1. miesto: Sabina GALLIKOVÁ, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok


2. miesto: Matej MRUŠKOVIČ, SZUŠ Gagarinova, Trenčín


3. miesto: Martin VLČKO, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica


Čestné uznanie: Vanesa TOPORCEROVÁ, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

2. kategória: 9 – 11 rokov


3. miesto: Roland KAPRÁL, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok


Čestné uznanie: Ema GREGOROVÁ, ZUŠ Kafendu, Vrútky

3. kategória: 12 – 14 rokov


3. miesto: Lenka ŠUPICOVÁ, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

4. kategória: 15 – 19 rokov základné umelecké školy


Čestné uznanie: Petra LACOVÁ, ZUŠ Vileca, Bardejov


Čestné uznanie: Simona HARABINOVÁ, ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava

5. kategória: 15 – 19 rokov stredné umelecké školy

   
1. miesto: Michal MORDEL, SSUŠ Žilina


2. miesto: Dajana MARCINKOVÁ, SUŠ Trenčín


3. miesto: Dávid AGHAMYAN, ŠUV Jakobyho Košice


Čestné uznanie: Petra ŠEFČÍKOVÁ, SUŠ Kežmarok


Čestné uznanie: Aleš PORUBSKÝ, SUŠ Trenčín


Čestné uznanie: Martina MASARYKOVÁ, SSUŠ Žilina


Čestné uznanie: Simona ONDRÁŠKOVÁ, SSUŠ Žilina

 

PROPOZICIE