TALENTOVKY 2020/20121

Predpoklady na úspešné splnenie prijímacích skúšok: 

Hudobný odbor:

1. Zaspievať ľubovoľnú pieseň
2. Čistá intonácia a rytmické cítenie
3. Nie je nutné vedieť hrať na vybraný hudobný nástroj

Výtvarný odbor:

1. Nakresliť predmet podľa videnej skutočnosti
2. Nakresliť figúru na základe pamäti a obrazotvornosti

Literárno – dramatický odbor: 

1. Pripraviť si krátku poéziu alebo prózu (nie je povinné spamäti) + zaspievať pieseň
2. Improvizačné schopnosti, rytmické cítenie, fantázia a predstavivosť
3. Deti od 6 rokov (schopnosť zapamätať si text, čítať)

Tanečný odbor: 

1. Rytmické cítenie, pohybové predpoklady, rozsah pohybu a improvizačné schopnosti
2. Pripraviť si krátky tanečný vstup (nie je podmienkou) 3. Pripraviť si ľubovoľnú pieseň (deti od 5-10 rokov)