Verejná zbierka 70. výročie ZUŠ

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Predbežná správa z verejnej zbierky Rodičovského združenia pri ZUŠ Trenčín

Názov: RZ pri ZUŠ Trenčín
Sídlo: Námestie SNP 2, 911 89 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915444
Štatutárny zástupca: Mgr. Xénia Tobolková Jarošová a Eva Adámechová
Webové sídlo: www.zustrencin.sk
Bankové spojenie: OTP banka, IBAN: SK15 5200 0000 0000 1835 5678
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Eva Adámechová

Podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade Trenčín, zapísanej v registri zbierok OU-TN-OVVS1-2019/015041
Registrované číslo zbierky: 305-2019-015041
Názov zbierky: 70. výročie ZUŠ
Dátum začatia verejnej zbierky: 1.5.2019
Dátum ukončenia verejnej zbierky: 7.6.2019

Verejná zbierka sa konala v priestoroch ZUŠ Karola Pádivého Trenčín vyberaním do stacionárnej pokladničky.

Účelom verejnej zbierky bola podpora práce s deťmi, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoj a ochrana duševných hodnôt.

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka peňažných prostriedkov prebiehala dobrovoľným príspevkom verejnosti do stacionárnej, uzamknutej pokladničky v budove na prízemí ZUŠ.

Hrubý výnos zbierky: celkový hrubý výnos zbierky bol vo výške 331,83 €.
Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 0,00 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 331,83 €

Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín zverejnilo túto predbežnú správu na webovej stránke:
www.zustrencin.sk